Έλεγχος Ποιότητας

ce95ce9bce95ce93cea7ce9fcea3-cea0ce9fce99ce9fcea4ce97cea4ce91cea3

Αποθήκη

Ίσως το πιο σοβαρό σημείο του foodservice.

Απαιτεί γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Στην εταιρεία μας γίνεται από άτομα ικανά και υπεύθυνα που ακολουθούν το προϊόν από την αγορά του, την αποθήκευση, τη συσκευασία μέχρι το τελικό στάδιο, την παράδοσή του στον πελάτη.

Η εταιρεία μας ακολουθεί το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ελέγχου τροφίμων (HACCP).

ce95ce9bce95ce93cea7ce9fcea3-cea0ce9fce99ce9fcea4ce97cea4ce91cea32

Εγκαταστάσεις