Αυγοτάραχο


ce91cea5ce93ce9fcea4ce91cea1ce91cea7ce9f-cea4cea1ce99ce9ace91ce9bce99ce9dce9fcea3

Αυγοτάραχο Μεσσολογγίου

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου φρέσκο.

Ολόκληρο, Τρίμμα, Σαλάτα.