Αστακοί


ce91cea3cea4ce91ce9ace9fcea3

Αστακός

Αστακοί κατεψυγμένοι.

Προέλευση: Κούβας, Καναδά, Ινδίας, Αρ. Εμιράτων

Ολόκληρος, Ουρά, Ψύχα.

Όλα τα μεγέθη.

Comments are closed.