Καλαμάρια


Καλαμάρι

Καλαμάρι

Καλαμάρια.

Προέλευση: Αφρικής ,Ινδίας, Ταυλάνδης, Γαλλίας, Φορμόζας.

Ολόκληρα, Καθαρισμένα, Ροδέλες

Όλα τα μεγέθη. Συσκευασίες λιανικής και catering

Comments are closed.