Ολόκληρα

Μπαρμπούνι

ce9ccea0ce91cea1ce9ccea0ce9fcea5ce9dce992

Μπαρμπούνι

Μπαρμπούνι φρέσκο.

Ξιφίας

ce9ece99cea6ce99ce91cea3

Ξιφίας

Ρίκι

cea1ce99ce9ace99

Ρίκι - Παλαμίδα

Ρίκι (παλαμίδα) φρέσκο.

Ροφός

cea1ce9fcea6ce9fcea3

Ροφός

Ροφός φρέσκος.

Σαργός

cea3ce91cea1ce93ce9fcea3

Σαργός

cf83ceb1cf81ceb3cebfcf83

Σαργός

 Σαργός

Σαρδέλα

cea3ce91cea1ce94ce95ce9bce91

Σαρδέλα

Σαρδέλα φρέσκια.

Προέλευση: Ελληνική, Ισπανίας.

Σκουμπρί

cea3ce9ace9fcea5ce9ccea0cea1ce991

Σκουμπρί

Σκουμπρί φρέσκο.

Σολομός

ΣΟΛΩΜΟΣ

Σολομός

Σολομός Φρέσκος.

Προέλευση: Νορβηγίας.

Στείρα

cea3cea4ce95ce99cea1ce91

Στείρα

Στείρα φρέσκια.

Συναγρίδα

cea3cea5ce9dce91ce93cea1ce99ce94ce91

Συναγρίδα

Συναγρίδα φρέσκια.