Φιλέτα Αλίπαστα

Αντζούγιες

ΑΝΤΖΟΥΓΙΕΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΛΑΔΙ

Αντζούγιες φιλετο σε λάδι

Αντζούγιες φιλέτο σε λάδι.

Γαύρος

Γαύρος φιλέτο σε λαδόξυδο

Γαύρος φιλέτο σε λαδόξυδο

Γαύρος φιλέτο σε λαδόξυδο

Ουζομεζές

Ουζομεζές

Ουζομεζές

Ουζομεζές σε λάδι.

Ρέγγα

Ρέγγα καπνιστή φιλέτο σε λάδι

Ρέγγα καπνιστή φιλέτο σε λάδι

Ρέγγα καπνιστή φιλέτο σε λάδι.

Σαρδέλα

Σαρδέλα φιλέτο σε λάδι

Σαρδέλα φιλέτο σε λάδι

Σαρδέλα φιλέτο σε λάδι.

Σκουμπρί

Σκουμπρί ροδέλα σε λάδι

Σκουμπρί ροδέλα σε λάδι

Σκουμπρί ροδέλα σε λάδι.

Σκουμπρί

Σκουμπρί φιλέτο σε λάδι
Σκουμπρί φιλέτο σε λάδι

Σκουμπρί φιλέτο σε λάδι.

Σκουμπρί καπνιστό ριγανάτο

Σκουμπρί φιλέτο καπνιστό ριγανάτο
Σκουμπρί φιλέτο καπνιστό ριγανάτο

Σκουμπρί φιλέτο καπνιστό ριγανάτο σε λάδι.

Τοννολακέρδα

Τοννολακέρδα φιλέτο σε λάδι
Τοννολακέρδα φιλέτο σε λάδι

Τοννολακέρδα φιλέτο σε λάδι.

Τσίρος

Τσιροσαλάτα

Τσιροσαλάτα

Τσίρος φιλέτο σε λάδι (τσιροσαλάτα).