ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ

Μαρίδα

ce9cce91cea1ce99ce94ce91

Μαρίδα

Μαρίδα φρέσκια.

Μουρμούρα

ce9cce9fcea5cea1ce9cce9fcea5cea1ce911

Μουρμούρα

Μουρμούρα φρέσκια.

Μπακαλιάρος

ce9ccea0ce91ce9ace91ce9bce99ce91cea1ce9fcea3

Μπακαλιάρος

Μπακαλιάρος φρέσκος.

Προέλευση: Ισπανίας, Ιταλίας, Ελληνικός (παραγάδι).

Μπακαλιάρος Cod φρέσκος.

Μπακαλιάρος Cod

Μπακαλιάρος Cod

Μπακαλιάρος cod φρέσκος.
Ολόκληρο απεντερωμένο.

Μπαρμπούνι

ce9ccea0ce91cea1ce9ccea0ce9fcea5ce9dce992

Μπαρμπούνι

Μπαρμπούνι φρέσκο.

Μύδια

ce9ccea5ce94ce99

Μύδια

Μύδια φρέσκα.

Ξιφίας

ce9ece99cea6ce99ce91cea3

Ξιφίας

Ξιφίας Φιλέτο

ΞΙΦΙΑΣ ΦΙΛΕΤΟ

Ξιφίας Φιλέτο

Ξιφίας Φρέσκος Φιλέτο.

Ρίκι

cea1ce99ce9ace99

Ρίκι - Παλαμίδα

Ρίκι (παλαμίδα) φρέσκο.

Ροφός

cea1ce9fcea6ce9fcea3

Ροφός

Ροφός φρέσκος.