ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ

Αθερίνα

ce91ce98ce95cea1ce99ce9dce91

Αθερίνα

Αθερίνα φρέσκια.

ΑΜΜΟΣΩΛΗΝΕΣ

ce91ce9cce9cce9fcea3cea9ce9bce97ce9dce95cea31

Αμμοσωλήνες

Αμμοσωλήνες φρέσκοι.

Αστακοί

ce91cea3cea4ce91ce9ace9fcea31

Αστακός

Αστακόι φρέσκοι (ζωντανοί).

Ολόκληροι.

Αστακοκαραβίδες

ce91cea3cea4ce91ce9ace9fce9ace91cea1ce91ce92ce99ce94ce911

Αστακοκαραβίδες

Αστακοκαραβίδες φρέσκες (ζωντανές).

Ολόκληρες.

Αχιβάδες

ce91cea7ce99ce92ce91ce94ce95cea3

Αχιβάδες - Βόγκολες

Αχιβάδες φρέσκες (Βόγκολες).

Βλάχος

ce92ce9bce91cea7ce9fcea31

Βλάχος

Βλάχος φρέσκος.

Γαλέος

ce93ce91ce9bce95ce9fcea31

Γαλέος

Γαλέος φρέσκος.

Γαρίδα

ce93ce91cea1ce99ce94ce91

Γαρίδα

Γαρίδες φρέσκες.

Ολόκληρες.

Γλώσσα

ce93ce9bcea9cea3cea3ce91

Γλώσσα

Γλώσσα φρέσκια.

Προέλευση: Γαλλία (Dover).

Γυαλιστερές

ce93ce99ce91ce9bce99cea3cea4ce95cea1ce95cea3

Γυαλιστερές

Γυαλιστερές φρέσκιες.